INSTALLERA DIMMER

Instruktioner för hur du byter en vanlig lampknapp till en dimmer

Bild på en strömbrytaren

Före

Bild på en dimmer

Efter

Steg 1 - Bryt strömmen

Bryt alltid strömmen innan du påbörjar arbetet. Är du det minsta osäker på vad du gör så kontakta en behörig elektriker. Det sker flera El-olyckor varje år pågrund av okunskap.Dimmra utan elekriker med hjälp av philips hue startpaket
Dimmra utan elekriker med hjälp av philips hue startpaket

Steg 2.1 - Ta bort strömbrytaren

Bänd försiktigt bort lampknappen med hjälp av en skruvmejsel

En bild på när strömbrytaren tas bort

Steg 2.2 - Lösgör ramen

Ta bort ramen genom att trycka låsningen åt sidan med hjälp av en skruvmejsel

En bild när ramen på störmbrytaren tas bort

Steg 3.1 - Hitta fasledaren

I de flesta fall kommer du nu se två kablar. Nu gäller det att ta reda på vilken som är tändkabel och vilken som är fasledare, i denna bild är fasledaren svart!

Följande färger är vanliga för fasledaren

Före 1970 Mellan 1970 och 2002 Efter 2002
Vit Svart Brun
En bild på fasledaren och tändkabeln

Steg 3.2 - Hitta tändkabeln

Är du fortfarande osäker rekommenderar vi att du lossar uttaget för lampan i taket. Har du till exempel en gul kabel i lampknappen så bör du se samma gula kabel i uttaget för lampan, som bilden visar. Kabelen som går från lampknappen till lampan i taket är tändkabeln.

En bild på kablarna i taklampan

Steg 4 - Koppla in dimmern

Koppla in tändkabeln till den symbolen som du ser längst till vänster i denna bild (Den som ser ut som en våg) och fasledaren till ett av L:en

Bild på hur kablarna kopplas in i dimmern

Steg 5 - Skruva fast dimmern

Se till att inte klämma kablarna

En bild på dimmern fastskruvad i väggen

Steg 6 - Montera tillbaka ram på dimmern

Montera tillbaka ram på dimmer.

Bild på en färdig monterad dimmer

Steg 7 - Montera tillbaka vred på dimmern

Slå på strömmen och testa att det funkar som det ska.

Bild på en färdig monterad dimmer

Mer info: Kjell och Company's - belysningsguide

För information så rekomenderas Kjell och Company's belysningsguide. Här finns mer information om dimmrar och andra typer av belysningsinstallationer som till exempel strömbrytare.